Author Sandra van Assen et al.

Year 2017

Language Dutch / English

Edited by Sandra van Assen et al.

Publisher Trancity x Valiz, Amsterdam

Designer Catalogtree, Arnhem / Berlijn (DE)

Prepress Colorset, Amsterdam

Printer Wilco Boeken en Tijdschriften, Amersfoort

Binder Wilco Boeken en Tijdschriften, Amersfoort

Size 160 x 240 x 24

Number of pages 320 p.

Print run 2,000

Price € € 27,50

ISBN 978 94 92095 32 9 (NL); 978 94 92095 33 6 (ENG)

Font GT Sectra (Grilli Type), Akkurat (Lineto)

Material 120gms Amber Graphic (interior); 250gms CLA Roze (cover)