Wat moet het toch heerlijk zijn voor alle betrokkenen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor het samenwerkingsverband van zes Nederlandse Academies van Bouwkunst (FUR) om de resultaten van hun onderzoek zo goed bijeengebracht te zien. Een uitgebreide studie naar actuele stedelijke vraagstukken resulteert onherroepelijk in uiteenlopend bronmateriaal, zoals cartografie, fotografisch beeld en teksten van verschillende niveaus. Al dat materiaal is hier grafisch goed bijeengebracht: de kaartjes zijn fraai onder handen genomen, foto’s zijn goed ingezet en de teksten zijn op een coherente, welhaast ambtelijke wijze vormgegeven.

 

 De cesuurpagina’s zijn niet braaf ontworpen, maar speelse varianten van het omslag; ze tillen daarmee het geheel naar een hoger niveau. De verschillende kleuren papier ondersteunen het concept. Gelukkig is er wat het omslag betreft geen knieval voor laminaat gemaakt, maar eigenzinnig gekozen voor ongestreken roze papier voorzien van onder andere een fijn dekwit. Het boekt klap wel snel dicht. Misschien is het beter om een volgende keer te kiezen voor koudlijm als afwerking, want dat is een boek dat van alle kanten zo liefdevol onder handen is genomen echt waard.

Auteur Sandra van Assen et al.

Jaar 2017

Taal Engels / Nederlands

Redactie Sandra van Assen et al.

Uitgeverij Trancity x Valiz, Amsterdam

Ontwerper Catalogtree, Arnhem / Berlijn (DE)

Prepress Colorset, Amsterdam

Drukker Wilco Boeken en Tijdschriften, Amersfoort

Binder Wilco Boeken en Tijdschriften, Amersfoort

Formaat 160 x 240 x 24

Omvang 320 p.

Oplage 2.000

Prijs € € 27,50

ISBN 978 94 92095 32 9 (NL); 978 94 92095 33 6 (ENG)

Lettertype GT Sectra (Grilli Type), Akkurat (Lineto)

Materiaal 120 g. Amber Graphic (binnenwerk); 250 g. CLA roze (omslag)